ACTE NECESARE EXECUTARE-NOTIFICARE

Accesari:34930

Servicii oferite de biroul nostru

 

 • Punerea în executare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii

 • Notificarea actelor udiciare și extrajudiciare

 • Comunicarea actelor de procedură

 • Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanțe

 • Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanța judecătorească

 • Constatarea unor stări de fapt în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă

 • Intocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul oertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă

 • Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin și a cecurilor, după caz

 

Executări directe:

 • Evacuări

 • Încredințarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului

 • Vizitarea minorului

 • Puneri în posesie, granituiri, servituți, predări de bunuri

 

Executări indirecte:

 • Urmărirea mobiliară a creanțelor

 • Urmărirea imobiliară a creanțelor

Popriri:

 • Protestul de neplată la cambie, bilet la ordin

 • Constatarea unor situații de fapt și inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedură cvilă)

 • Procese-verbale de ofertă reală

 • Confiscări

 • Consultații în legătură cu constituirea actelor execuționale

 • Orice alte acte sau operațiuni date de lege, în competența biroului executorilor judecătorești

 

Link-uri utile