ACTE NECESARE EXECUTARE-NOTIFICARE

Accesari:35301

Onorarii si cheltuieli

Partea care solicita îndeplinirea unui act sau a unei activităţi care interesează executarea silita, este obligata sa avanseze cheltuielile necesare în acest scop.

Pentru actele si activităţile dispuse din oficiu cheltuielile se avansează de către creditor.

Cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite sunt in sarcina debitorului urmărit, in afara cazului când creditorul a renunţat la executare sau daca prin lege se prevede altfel.

De asemenea, debitorul va fi ţinut sa suporte cheltuielile de executare făcute după înregistrarea cererii de executare si pana la data realizării obligaţiei stabilite in titlul executoriu prin executare voluntara.

Modalităţi de plata:

- în cazul executărilor silite directe (punere în posesie, grăniţuire, servitute, predarea unor bunuri determinate dispusa prin hotărâre judecătoreasca, încredinţarea minorului) onorariile se stabilesc de comun acord cu executorul judecătoresc în funcţie de complexitatea punerii în practica a obligaţiilor înscrise în titlul executoriu, acestea putând fi achitate atât integral cât si eşalonat în funcţie de posibilităţile financiare

- în cazul executării silite indirecte (pentru recuperarea unei sume de bani) ce poate fi realizata prin poprire, urmărirea bunurilor mobile sau a celor imobile ale debitorului (datornicului, celui căzut în pretenţii), onorariul se va stabili de comun acord, atât sub aspectul cuantumului, cat si sub aspectul modalităţii de plata, in limitele minimale si maximale prevăzute de Ordinul M.J. nr. 2550/14.11.2006.

Conturile în care pot fi plătite onorariile datorate Biroului, taxele judiciare de timbru, taxele extrajudiciare, precum si cuantumurile acestora pot fi comunicate, de la caz la caz, de către personalul Biroului

 

Link-uri utile